Προφιλ ιατρού

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΡΑΣ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  1. Γενική Κλινική
  2. Μαιευτική - Γυναικολογική