Προφιλ ιατρού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΗΜΝΑΙΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική