Προφιλ ιατρού

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΑΚΑΚΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική