Προφιλ ιατρού

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική