Προφιλ ιατρού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΖΑΝΑΚΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική