Προφιλ ιατρού

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΒΔΑΣ

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ, ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΙΑΣΩ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
  1. Γενική Κλινική