Προφιλ ιατρού

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΪΝΑΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική