Προφιλ ιατρού

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΡΑΝΤΖΗΣ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
  1. Γενική Κλινική
  2. Μαιευτική - Γυναικολογική