Προφιλ ιατρού

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική