Προφιλ ιατρού

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική