Προφιλ ιατρού

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΜΕΝΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική