Προφιλ ιατρού

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΡΤΕΣΙΑΔΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική