Προφιλ ιατρού

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΟΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Γενική Κλινική
  2. Μαιευτική - Γυναικολογική