Προφιλ ιατρού

ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

ΠΑΙΔΟΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
  1. Παιδιατρική