Προφιλ ιατρού

ΣΑΒΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική