Προφιλ ιατρού

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΜΖΙΑΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική