Προφιλ ιατρού

ΚΟΜΠΟΤΙΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΜΠΟΤΙΑΤΗΣ

ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ, ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΙΑΣΩ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
 1. Γενική Κλινική
 • Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • 2022: Επίκουρος Καθηγητής Νεφρολογίας, Mayo Clinic
  • 2019: Λέκτορας Νεφρολογίας, Mayo Clinic
  • 2001 – 2007: Πτυχίο ιατρικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • 2010 – 2012: Ειδικότητα στην Παθολογία, Παναρκαδικό νοσοκομείο, Τρίπολη
  • 2013 – 2016: Ειδικότητα στην Παθολογία Bridgeport Hospital, Yale School of Medicine
  • 2016 – 2019: Ειδικότητα στην Νεφρολογία Mayo Clinic, Rochester, Minnesota
 • Διδακτορική Διατριβή
  Υπ. διδάκτωρ στην Πανεπιστημιακή Νεφρολογική κλινική του Λαϊκού νοσοκομείου
  Τίτλος Διατριβής: Δημιουργία ενός νέου σκορ για την πρόγνωση της ΙgΑ νεφροπάθειας
 • Επαγγελματική Προϋπηρεσία
  • 2019 – 2021: Επιμελητής Νεφρολογίας, Mayo Clinic
  • 2021 – Σήμερα: Επιστημονικός συνεργάτης, Πανεπιστημιακής Νεφρολογικής Κλινικής Λαϊκού Νοσοκομείου
 • Κλινικό Ενδιαφέρον
  • Οξεία Νεφρική Ανέπαρκεια
  • Ογκο-Νεφρολογία, συσχέτιση χημειοθεραπείας και ανοσοθεραπείας με Οξεία Νεφρική Ανεπάρκεια και ηλεκτρολυτικές διαταραχές
  • Σπειραματοπάθειες (IgA Νεφροπάθεια, Αγγειίτιδες)
 • Βραβεία & Διακρίσεις
  Βραβείο εξέχουσας επίδοσης κατά την ειδίκευση στη Νεφρολογία, Mayo Clinic, 2019
 • Πρόσφατες Δημοσιεύσεις
  • Keleshian, V., K. B. Kashani, P. Kompotiatis, G. W. Barsness and J. C. Jentzer (2020). "Short, and long-term mortality among cardiac intensive care unit patients started on continuous renal replacement therapy." J Crit Care 55: 64-72.
  • Kompotiatis, P., C. Thongprayoon, S. Manohar, W. Cheungpasitporn, M. L. Gonzalez Suarez, I. M. Craici, M. A. Mao and S. M. Herrmann (2019). "Association between urologic malignancies and end-stage renal disease: A meta-analysis." Nephrology (Carlton) 24(1): 65-73.
  • Kompotiatis, P., B. M. Wiley, J. C. Jentzer and K. B. Kashani (2019). "Echocardiographic parameters of patients in the intensive care unit undergoing continuous renal replacement therapy." PLoS One 14(1): e0209994.
  • Manohar, S., P. Kompotiatis, C. Thongprayoon, W. Cheungpasitporn, J. Herrmann and S. M. Herrmann (2019). "Programmed cell death protein 1 inhibitor treatment is associated with acute kidney injury and hypocalcemia: meta-analysis." Nephrol Dial Transplant 34(1): 108-117.
  • Shawwa, K., P. Kompotiatis, J. C. Jentzer, B. M. Wiley, A. W. Williams, J. J. Dillon, R. C. Albright and K. B. Kashani (2019). "Hypotension within one-hour from starting CRRT is associated with in-hospital mortality." J Crit Care 54: 7-13.
  • Shawwa, K., Kompotiatis, P., Wiley, B. M., Jentzer, J. C. & Kashani, K. B. Change in right ventricular systolic function after continuous renal replacement therapy initiation and renal recovery. J Crit Care 62, 82–87 (2021).
  • Shawwa K, Kompotiatis P, Bobart SA, Mara KC, Wiley BM, Jentzer JC, et al. New-onset atrial fibrillation in patients with acute kidney injury on continuous renal replacement therapy. J Crit Care. 2021;62:157–63
  • Kompotiatis P, Manohar S, Alkhateeb HB, Hogan WJ, Nath KA, Leung N. Hemoglobinuria in the early post stem cell transplant period: Risk factors and association with outcomes. Kidney360. 2021:10.34067/KID.0002262021.
  • Manohar S, Kompotiatis P, Halfdanarson TR, Hobday TJ, Thorpe M, Johnson GB, et al. 177Lu-dotatate use in chronic kidney disease patients: A single center experience. J Onco-nephrology. 2021;5(3):162-71.
  • Kompotiatis P, Shawwa K, Jentzer JC, Wiley BM and Kashani KB: Echocardiographic parameters and hemodynamic instability at the initiation of continuous kidney replacement therapy. Journal of Nephrology, 2022
 • Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών
  • 2016 – Σήμερα: Αμερικανικός σύλλογος Παθολογίας, Πιστοποιημένος
  • 2019 – Σήμερα: Αμερικανικός σύλλογος Παθολογίας, ειδικότητα Νεφρολογίας, Πιστοποιημένος
  • 2021 – Σήμερα: Ελληνικός Σύλλογος Νεφρολογίας, ειδικότητα Νεφρολογίας, Πιστοποιημένος
  • 2016 – Σήμερα: National Kidney Foundation
  • 2015 – Σήμερα: American Society of Nephrology
  • 2016 – Σήμερα: International Society of Nephrology
  • 2022 – Σήμερα: Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία
 • Έρευνα
  • Οξεία νεφρική ανεπάρκεια
   Τύποι αιμοκάθαρσης και συσχέτιση με θνησιμότητα και άλλα κλινικά αποτελέσματα
   ‘Έχω ερευνητικό έργο με πολλαπλές δημοσιεύσεις σε ασθενείς νοσηλευόμενους σε μονάδα εντατικής θεραπείας με οξεία νεφρική ανεπάρκεια που λάμβαναν συνεχή αιμοκάθαρση όπου χρησιμοποιήσαμε υπερηχοκαρδιογραφικές παραμέτρους ως παράγοντες πρόβλεψης θνησιμότητας και αιμοδυναμικής αστάθειας
  • Όγκο-νεφρολογία
   Δημοσίευση αναδρομικής μελέτης όπου αναγνωρίσαμε παράγοντες κινδύνου αιμοσφαιρινουρίας που συσχετίζονται με οξεία νεφρική ανεπάρκεια σε ασθενείς οι οποίοι υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση μυελού των οστών
   Δημοσίευση μεταναλύσεων στην συσχέτιση κακοηθειών του ουρολογικού συστήματος με νεφρική νόσο τελικού σταδίου και στην συσχέτιση PD-1 αναστολέων με οξεία νεφρική ανεπάρκεια και υπασβεστιαιμία
  • Σπειραματοπάθειες
   Η διδακτορική μου διατριβή γίνεται σε συνεργασία με την Mayo Clinic και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σκοπός είναι η ανάπτυξη ενός νέου και απλού σκορ για την πρόγνωση της IgA Νεφροπάθειας