Προφιλ ιατρού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική