Προφιλ ιατρού

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική