Προφιλ ιατρού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΧΙΑΔΑΚΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική