Προφιλ ιατρού

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΕΙΣΣΑΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική