Προφιλ ιατρού

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΛΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, Α’ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΑΣΤΟΥ, ΙΑΣΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
  1. Μαιευτική - Γυναικολογική