Προφιλ ιατρού

ΦΩΤΙΟΣ ΚΕΝΤΡΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική