Προφιλ ιατρού

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΣΣΑΝΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική