Προφιλ ιατρού

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική