Προφιλ ιατρού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΛΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική