Προφιλ ιατρού

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΔΑΡΑΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική