Προφιλ ιατρού

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΔΑΚΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική