Προφιλ ιατρού

ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ
  1. Παιδιατρική