Προφιλ ιατρού

ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ΚΑΡΑΚΑΛΠΑΚΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική