Προφιλ ιατρού

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΧΟΤΖΙΤΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική