Προφιλ ιατρού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική
  2. Παιδιατρική