Προφιλ ιατρού

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική