Προφιλ ιατρού

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΝΕΛΛΑΣ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ

  1. Γενική Κλινική
  2. Μαιευτική - Γυναικολογική