Προφιλ ιατρού

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΡΙΟΥ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ-ΑΝΟΣΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
 1. Παιδιατρική
 • Πρόσφατη Επαγγελματική Προϋπηρεσία
  • 1997-2019: Συντονίστρια Διευθύντρια ΕΣΥ,
   Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας, Ειδικό Κέντρο & Κέντρο Αναφοράς Πρωτοπαθών Ανοσοανεπαρκειών – Παιδιατρικής Ανοσολογίας, Νοσοκομείο Παίδων "Η Αγία Σοφία"
  • 1996-1997: Διοικητικώς & Επιστημονικώς Υπεύθυνη, Τμήμα Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας, Νοσοκομείο Παίδων "Η Αγία Σοφία"
 • Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • 1970-1977: Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

  Διδακτορική Διατριβή: Α’ Παιδιατρική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τίτλος: «Ανοσολογική κατάταξη της Παιδικής Οξείας Λεμφοβλαστικής Λευχαιμίας» (1984)

  Diploma in Immunology: Royal Postgraduate Medical School (R.P.M.S.), Hammersmith Hospital, University of London. Τίτλος Εργασίας: «The murine thymic microenvironment after immunosuppression with cyclosporin» (1988)

  “ESHI Honorary Diploma”, Diploma στην Ανοσογενετική, European Board of Transplantation Immunology (EBTI) Transplantation Immunology (Histocompatibility and Immunogenetics) (2016)

  Diploma στην Παιδιατρική Αλλεργιολογία, “European Pediatric Allergologist” από την European Academy of Allergology and Clinical Immunology (EAACI) (2011)

  Ειδικότητα Παιδιατρικής

  • 31/7/1978 – 30/7/1979: στην Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο “Ασκληπιείο ΕΕΣ”, Βούλα
  • 30/9/1980 – 30/10/1982: στην Α' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών "Η Αγία Σοφία"

  Εκπαίδευση στην Ανοσολογία

  • 1/9/1979 – 8/2/1980: Βοηθός Ερευνητή Ανοσολογικό Εργαστήριο, Αντικαρκινικό Ινστιτούτο “Γεώργιος Παπανικολάου”, Νοσοκομείo "Ο Άγιος Σάββας”
  • 8/2/1980 – 30/9/1980: Βοηθός Ερευνητή Ανοσολογικό Εργαστήριο, Α' Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χωρέμειο Ερευνητικό Εργαστήριο, Νοσοκομείο Παίδων "Η Αγία Σοφία”
  • 1/3/1986-20/7/1986 και 1/3/1987-30/12/1987: (μετεκπαιδευτική άδεια Ε.Σ.Υ.) Τμήμα Ανοσολογίας, Royal Postgraduate Medical School, University of London, Hammersmith Hospital, Λονδίνο
  • 1/9/1987 - 30/12/1987: (μετεκπαιδευτική άδεια του Ε.Σ.Υ.) Τμήμα Ανοσολογικής Ιατρικής (Immunological Medicine), Kλινικό Ερευνητικό Κέντρο (Clinical Research Centre), Northwick Park Hospital, Harrow, και Τμήμα Ανοσολογίας, Νοσοκομείο Παίδων Λονδίνου (Great Ormond Street)
  • 11/09/2004 - 31/12/2004 & 06/05/2005-31/07/2005: Sabbatical at Division of Immunology-Allergy-Rheumatology, Harvard Medical School, Children’s Hospital of Boston, USA

  Εκπαίδευση στην Αλλεργιολογία

  • 01/02/1989 - 01/08/1989: Αλλεργιολογικό Τμήμα, Νοσοκομείo "ΛΑΪΚΟ”
  • 18/07/1994 - 18/07/1995: Αλλεργιολογικό Τμήμα, Νοσοκομείo "ΛΑΪΚΟ”
  • 11/09/2004 - 31/12/2004 & 06/05/2005-31/07/2005: Sabbatical at Division of Immunology-Allergy-Rheumatology, Harvard Medical School, Children’s Hospital of Boston, USA

  Διακρίσεις του Τμήματος Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» υπό την διεύθυνση της

  • Πιστοποίηση του από το Ε.ΣΥ.Δ. για ένα σημαντικό αριθμό μεθόδων – ελέγχου ανοσολογικών παραμέτρων (2019)
  • Αναγνώριση του ως:
  • ιδικό Κέντρο Πρωτοπαθών Ανοσοανεπαρκειών (2007)
   -Κέντρο Αναφοράς Πρωτοπαθών Ανοσοανεπαρκειών
   – Παιδιατρικής Ανοσολογίας (2008)
  • Πιστοποίηση από την European Federation of Immunogenetics με την σημαντική συνεργασία της κυρίας Νίκης Α. Κωνσταντινίδου (2005)

  Συμμετοχή ως εκπαιδεύτρια σε Εκπαιδευτικά / Μετεκπαιδευτικά Σεμινάρια

  • της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας
  • της Ελληνικής Ανοσολογικής Εταιρείας
  • της Ελληνικής Εταιρείας Κυτταρομετρίας
  • της Ελληνικής Εταιρείας Βιοπαθολογίας
  • του Ελληνικού Κολλεγίου Παιδιατρικής
  • της Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών
  • της Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
  • της Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Λάρισας

  Οργανωτική ή/και Επιστημονική Επιτροπή σε Συνέδρια

  • της Ελληνικής Ανοσολογικής Εταιρείας
  • της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας
  • της European Society for Immunodeficiencies (ESID)
  • της European Society for Immunological Society (EFIS)
  • της European Society for Paeditric Haematology – Immunology (ESPHI)
  • έλος σε Επιστημονικές Ελληνικές και Διεθνείς Εταιρείες
  • Σε πολλές Ελληνικές Επιστημονικές Εταιρείες
  • Σε αρκετές Διεθνείς Επιστημονικές Εταιρείες
  • Μέλος της Steering Committee of Registry Working Party of European Society for Immunodeficiencies (ESID) (2010 – 2014) και Εκπρόσωπος της Ελλάδος στην ESID για την καταγραφή των Πρωτοπαθών Ανοσοανεπαρκειών
  • Μέλος του Clinical Working Party of European Society for Immunodeficiencies (ESID) (2002 – 2010)
 • Κλινικό-Εργαστηριακό Έργο
  • Συντονισμός της Καταγραφής των Πρωτοπαθών Ανοσοανεπαρκειών σε Εθνικό επίπεδο & Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (1994 – σήμερα)
  • Συμμετοχή, ως μέλος του Clinical Working Group της ESID, στον καθορισμό κριτηρίων διάγνωσης νοσημάτων, τα οποία είναι αποτέλεσμα διαταραχών της ανοσίας και συμμετοχή στη συγγραφή άρθρων από πολυκεντρικές μελέτες
  • Συνεργασία με άλλα τμήματα του Νοσοκομείου Παίδων "Η Αγία Σοφία" και με άλλα Νοσοκομεία στην Ελλάδα και την Ευρώπη, τόσο για την υποβολή και εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων, όσο και για την πληρέστερη διερεύνηση και αντιμετώπιση των παιδιών με ανοσολογικά νοσήματα
  • Συμμετοχή στη γενικότερη προσπάθεια που γίνεται στη χώρα μας με συντονισμό του ΕΟΜ για ενημέρωση σχετικά με την εθελοντική προσφορά μυελού των οστών για τους ασθενείς που έχουν ανάγκη της αντίστοιχης μεταμόσχευσης
  • 1988-1995: Εφαρμογή συμπληρωματικών εργαστηριακών εξετάσεων και Τυποποίηση νέων τεχνικών σε συνεργασία με συναδέλφους στο Τμήμα Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας, Νοσοκομείο Παίδων "Η Αγία Σοφία"
 • Συγγραφικό Έργο

  Είναι συγγραφέας ή συν-συγγραφέας σε αρκετά κεφάλαια σε Ελληνικά και Ξενόγλωσσα Ιατρικά Βιβλία

  Πρόσφατες Δημοσιεύσεις (≥ 2010)

  • Kaliakatsos M, Giannakopoulos A, Fryssira H, Kanariou M, Skiathitou AV, Siahanidou T, Giannikou K, Makrythanasis P, Kanavakis E, Tzetis M, Combined microdeletions and CHD7 mutation causing severe CHARGE/DiGeorge syndrome: clinical presentation and molecular investigation by array-CGH, J Hum Genet. 2010 Nov;55(11):761-3.
  • Cassimos DC, Liatsis M, Stogiannidou A, Kanariou M. Children with frequent infections: A proposal for a stepwise assessment and investigation of the immune system. The immune defense to foreign invaders Symphony. Which instrument is out of tune? Pediatr Allergy Immunol. 2010 May;21(3):463-73
  • Goussetis E, Peristeri I, Kitra V, Traeger-Synodinos J, Theodosaki M, Psarra K, Kanariou M, Tzortzatou-Stathopoulou F, Petrakou E, Fylaktou I, Kanavakis E, Graphakos S, Successful long-term immunologic reconstitution by allogeneic hematopoietic stem cell transplantation cures patients with autosomal dominant hyper-IgE syndrome. J Allergy Clin Immunol. 2010 Aug;126(2):392-4
  • Chinn IK, Olson JA, Skinner MA, McCarthy EA, Gupton SE, Chen DF, Bonilla FA, Roberts RL, Kanariou M, Devlin BH, Markert ML, Mechanisms of tolerance to parental parathyroid tissue when combined with human allogeneic thymus transplantation, J Allergy Clin Immunol. 2010 Oct;126(4):814-820
  • Michos A, Terzidis A, Kanariou M, Kalampoki V, Koilia C, Giannaki M, Liatsis M, Pangalis A, Petridou E, Association of allergic sensitization with infectious diseases burden in Roma and non-Roma children, Pediatric Allergy Immunology 2011 Mar;22(2):243-8
  • Syrigou EI, Pitsios C, Panagiotou I, Chouliaras G, Kitsiou S, Kanariou M, Roma-Giannikou E, Food allergy-related paediatric constipation: the usefulness of atopy patch test, Eur J Pediatr. 2011 Sep;170(9):1173-8
  • Speletas M, Mamara A, Papadopoulou-Alataki E, Iordanakis G, Liadaki K, Bardaka F, Kanariou M, Germenis AE. TNFRSF13B/TACI alterations in Greek patients with antibody deficiencies, J Clin Immunol. 2011 Aug;31(4):550-9. Epub 2011 May 6
  • Michos A, Tzanoudaki M, Villa A, Giliani S, Chrousos G, Kanariou M., Severe Combined Immunodeficiency in Greek Children over a 20-Year Period : Rarity of γ(c)-Chain Deficiency (X-Linked) Type, J Clin Immunol. 2011 Oct;31(5):778-83
  • Ilia S, Spanaki AM, Raissaki M, Spoulou VI, Fitrolaki MD, Kanariou M, Tzanakaki G, Briassoulis G. Complicated pneumococcal meningitis in a fully vaccinated child: value of magnetic resonance imaging monitoring, Neuropediatrics. 2011 Dec;42(6):240-4
  • de Vries E; European Society for Immunodeficiencies (ESID) members (Collaborators: de Vries E, Alvarez Cardona A, Abdul Latiff AH, Badolato R, Brodszki N, Cant AJ, Carbone J, Casper JT, Čižnár P, Cochino AV, Derfalvi B, Driessen GJ, Elfeky R, El-Ghoneimy D, Espanol T, Etzioni A, Gambineri E, Gilmour K, Gonzalez-Granado LI, Haverkamp MH, Helminen M, Hönig H, Kanariou M, Kirschfink M, Klein C, Kuijpers TW, Kutukculer N, Martire B, Meyts I, Niehues T, Pignata C, Reda SM, Renner ED, Rezaei N, Rizzi M, Sampalo Lainz MA, Sargur RB, Sediva A, Seidel MG, Seneviratne SL, Soler-Palacín P, Tommasini A, Warnatz K.). Patient-centred screening for primary immunodeficiency, a multi-stage diagnostic protocol designed for non-immunologists: 2011 update, Clin Exp Immunol. 2012 Jan;167(1):108-19
  • Jabara HH, McDonald DR, Janssen E, Massaad MJ, Ramesh N, Borzutzky A, Rauter I, Benson H, Schneider L, Baxi S, Recher M, Notarangelo LD, Wakim R, Dbaibo G, Dasouki M, Al-Herz W, Barlan I, Baris S, Kutukculer N, Ochs HD, Plebani A, Kanariou M, Lefranc G, Reisli I, Fitzgerald KA, Golenbock D, Manis J, Keles S, Ceja R, Chatila TA, Geha RS, DOCK8 functions as an adaptor that links TLR-MyD88 signaling to B cell activation, Nat Immunol. 2012 May 13;13(6):612-20
  • Krini M, Chouliaras G, Kanariou M, Varela I, Spanou K, Panayiotou J, Roma E, Constantinidou N. HLA class II high-resolution genotyping in Greek children with celiac disease and impact on disease susceptibility. Pediatr Res. 2012 Dec;72(6):625-30. doi: 10.1038/pr.2012.133. Epub 2012 Oct 5
  • Paschalis Konstantinou, Maria Kanariou, Silvia C. Giliani, Aikaterini Pantelidaki, Athanasios Kokolakis, Androniki Tosca, Transporter Associated with Antigen Processing Deficiency Syndrome: Case Report of an Adolescent with Chronic Perforated Granulomatous Skin Lesions Due to TAP2 Mutation, Pediatric Dermatology 1–3, 2013
  • Flora Tzifi, Maria Kanariou, Marianna Tzanoudaki, Constantinos Mihas, Evangelia Paschali, George Chrousos and Christina Kanaka-Gantenbein. Flow Cytometric Analysis of the CD4+ TCR Vbeta Repertoire in the Peripheral Blood of Children with Type 1 Diabetes Mellitus, Systemic Lupus Erythematosus and Age-matched Healthy Controls. BMC Immunology 2013, 14:33
  • Maria Raptaki, Ioanna Varela, Kleopatra Spanou, Marianna Tzanoudaki, Sofia Tantou, Manolis Liatsis, Nikki Constantinidou, Chryssa Bacoula, Dirk Roos, Maria Kanariou, Chronic Granulomatous Disease: A 25 years Patient Registry based on a Multistep Diagnostic procedure, from the Referral Center for Primary Immunodeficiencies in Greece. J Clin Immunol. 2013 Nov;33(8):1302-9. Maria Raptaki, Ioanna Varela, Kleopatra Spanou, Marianna Tzanoudaki, Sofia Tantou, Manolis Liatsis, Nikki Constantinidou, Chryssa Bacoula, Dirk Roos, Maria Kanariou. Chronic Granulomatous Disease: A 25 years Patient Registry based on a Multistep Diagnostic procedure, from the Referral Center for Primary Immunodeficiencies in Greece. J Clin Immunol. 2013 Nov;33(8):1302-9.
  • Michos A, Raptaki M, Tantou S, Tzanoudaki M, Spanou K, Liatsis M, Constantinidou N, Paschali E, Varela I, Moraloglou O, Bakoula C, Kanariou M. Primary immunodeficiency diseases: a 30-year patient registry from the referral center for primary immunodeficiencies in Greece. J Clin Immunol. 2014 Oct;34(7):836-43. doi: 10.1007/s10875-014-0066-8. Epub 2014 Jul 1.
  • Koulouri M, Vrachnou E, Liatsis E, Konstantopoulos A, Kanariou M. Evaluation of intracellular cytokines IL-2, IFNγ, IL-4 and IL-5 in children with atopic dermatitis and correlations with other immunological and epidemiological parameters. Clin Transl Allergy. 2014 Feb 28;4 (Suppl 1 3rd Pediatric Allergy and Asthma Meeting (PAAM) Publi):P36. doi: 10.1186/2045-7022-4-S1-P36. eCollection 2014.
  • Mavragani CP, Fragoulis GE, Rontogianni D, Kanariou M, Moutsopoulos HM. Elevated IgG4 serum levels among primary Sjögren's syndrome patients: do they unmask underlying IgG4-related disease? Arthritis Care Res (Hoboken). 2014 May;66(5):773-7. doi: 10.1002/acr.22216.
  • O'Connell AE, Volpi S, Dobbs K, Fiorini C, Tsitsikov E, de Boer H, Barlan IB, Despotovic JM, Espinosa-Rosales FJ, Hanson IC, Kanariou M, Martínez-Beckerat R, Mayorga-Sirera A, Mejia-Carvajal C, Radwan N, Weiss AR, Pai SY, Lee YN, Notarangelo LD. Next generation sequencing reveals skewing of the T and B cell receptor repertoires in patients with Wiskott-Aldrich syndrome. Front Immunol. 2014 Jul 18;5:340. doi: 10.3389/fimmu.2014.00340. eCollection 2014.
  • Mantadakis E, Sawalle-Belohradsky J, Tzanoudaki M, Kanariou M, Chatzimichael A, Albert MH. X-linked thrombocytopenia in three males with normal sized platelets due to novel WAS gene mutations. Pediatr Blood Cancer. 2014 Dec;61(12):2305-6. doi: 10.1002/pbc.25196. Epub 2014 Aug 23.
  • Schubert D, Bode C, Kenefeck R, Hou TZ, Wing JB, Kennedy A, Bulashevska A, Petersen BS, Schäffer AA, Grüning BA, Unger S, Frede N, Baumann U, Witte T, Schmidt RE, Dueckers G, Niehues T, Seneviratne S, Kanariou M, Speckmann C, Ehl S, Rensing-Ehl A, Warnatz K, Rakhmanov M, Thimme R, Hasselblatt P, Emmerich F, Cathomen T, Backofen R, Fisch P, Seidl M, May A, Schmitt-Graeff A, Ikemizu S, Salzer U, Franke A, Sakaguchi S, Walker LS, Sansom DM, Grimbacher B. Autosomal dominant immune dysregulation syndrome in humans with CTLA4 mutations. Nat Med. 2014 Dec;20(12):1410-6. doi: 10.1038/nm.3746. Epub 2014 Oct 20.
  • Kanariou M, Tantou S, Varela I, Raptaki M, Petropoulou C, Nikas I, Valari M. Successful management of cryopyrin-associated periodic syndrome with canakinumab in infancy. Pediatrics. 2014 Nov;134(5):e1468-73. doi: 10.1542/peds.2013-3185.
  • Patsantara GG, Piperaki E, Tzoumaka-Bakoula C, Kanariou M. Immune responses in children infected with the pinworm Enterobius vermicularis in central Greece. J Helminthol (2016) 90, 337–341, doi:10.1017/S0022149X15000334. Epub 2015 May 20
  • Gámez-Díaz L, August D, Stepensky P, Revel-Vilk S, Seidel MG, Noriko M, Morio T, Worth AJ, Blessing J, Van de Veerdonk F, Feuchtinger T, Kanariou M, Schmitt-Graeff A, Jung S, Seneviratne S, Burns S, Belohradsky BH, Rezaei N, Bakhtiar S, Speckmann C, Jordan M, Grimbacher B. The extended phenotype of LPS-responsive beige-like anchor protein (LRBA) deficiency. J Allergy Clin Immunol. 2016 Jan;137(1):223-30. doi: 10.1016/j.jaci.2015.09.025.
  • Anna Katelari, Marianna Tzanoudaki, Maria Noni, Maria Kanariou, Maria Theodoridou, Emmanuel Kanavakis, Stavros-Eleftherios Doudounakis, Christina Kanaka-Gantenbein. The role of basophil activation test in allergic bronchopulmonary aspergillosis and Aspergillus fumigatus sensitization in cystic fibrosis patients. Journal of Cystic Fibrosis J Cyst Fibros. 2016 Sep;15(5):587-96. doi: 10.1016/j.jcf.2016.02.004. Epub 2016 Feb 26
  • M Teresa de la Morena, David Leonard, Troy R. Torgerson, Otavio Cabral-Marques, Mary Slatter, Asghar Aghamohammadi, Sharat Chandra, Luis Murguia-Favela, Francisco Bonilla, Maria Kanariou, Rongras Damrongwatanasuk, Caroline Y. Kuo, Christopher C Dvorak, Isabelle Meyts, Karin Chen, Lisa Kobrynski, Neena Kapoor, Darko Richter, Daniela DiGiovanni, Fatima Dhallas, Evangelia Farmaki, Carsten Speckmann, Teresa Espanol, Anna Shcherbina, Celine Hanson, Jiri Litzman, John Routes, Melanie Wong, Ramsay Fuleihan, Suranjith L Seneviratne, Trudy N. Small, Ales Janda, Liliana Bezrodnik, Reinhard Segerg, Andrea Gomez Raccio, J David M Edgar, Janet Chou, Jordan K. Abbott, Joris van Montfrans, Luis Ignacio Gonzalez-Granado, Nancy Bunin, Necil Kutukculer, Paul Gray, Gisela Seminario, Srdjan Pasic, Victor Aquino, Christian Wysocki, Hassan Abolhassani, Eyal Grunebaum, Morna Dorsey, Beatriz Tavares Costa Carvalho, Antonio Condino, MD, Charlotte Cunningham-Rundles, Alan P Knutsen, John Sleasman, Helen, Chapel, Hans Ochs, Alexandra Filipovich, Mort Cowan, Andrew Gennery, Andrew Cant, Luigi D. Notarangelo, Chaim Roifman. Long term outcomes of 176 patients with X-linked hyper IgM syndrome treated with or without hematopoietic cell transplantation. J Allergy Clin Immunol. 2016 Sep 30. pii: S0091-6749(16)30964-2. doi: 10.1016/j.jaci.2016.07.039. PMID: 27697500
  • Balasopoulou A, Stanković B, Panagiotara A, Nikčevic G, Peters BA, John A, Mendrinou E, Stratopoulos A, Legaki AI, Stathakopoulou V, Tsolia A, Govaris N, Govari S, Zagoriti Z, Poulas K, Kanariou M, Constantinidou N, Krini M, Spanou K, Radlovic N, Ali BR, Borg J, Drmanac R, Chrousos G, Pavlovic S, Roma E, Zukic B, Patrinos GP, Katsila T. Novel genetic risk variants for pediatric celiac disease. Hum Genomics. 2016 Oct 24;10(1):34. PMID: 27836013
  • Rowe JH, Stadinski BD, Henderson LA, Ott de Bruin L, Delmonte O, Lee YN, de la Morena MT, Goyal RK, Hayward A, Huang CH, Kanariou M, King A, Kuijpers TW, Soh JY, Neven B, Walter JE, Huseby ES, Notarangelo LD. Abnormalities of T-cell receptor repertoire in CD4+ regulatory and conventional T cells in patients with RAG mutations: Implications for autoimmunity. J Allergy Clin Immunol. 2017 Dec;140(6):1739-1743.e7. doi: 10.1016/j.jaci.2017.08.001. Epub 2017 Aug 31. No abstract available. PMID: 28864286
  • (a) Dobbs K, Tabellini G, Calzoni E, Patrizi O, Martinez P, Giliani SC, Moratto D, Al-Herz W, Cancrini C, Cowan M, Bleesing J, Booth C, Buchbinder D, Burns SO, Chatila TA, Chou J, Daza-Cajigal V, Ott de Bruin LM, de la Morena M, Di Matteo G, Finocchi A, Geha R, Goyal RK, Hayward A, Holland S, Huang CH, Kanariou M, King A, Kaplan B, Kleva A, Kuijpers TW, Lee BW, Lougaris V, Massaad M, Meyts I, Morsheimer M, Neven B, Pai SY, Plebani A, Prockop S, Reisli I, Soh JY, Somech R, Torgerson TR, Kim YJ, Walter JE, Gennery AR, Keles S, Manis JP, Marcenaro E, Moretta A, Parolini S, Notarangelo LD. Natural Killer Cells from Patients with Recombinase-Activating Gene and Non-Homologous End Joining Gene Defects Comprise a Higher Frequency of CD56bright NKG2A+++ Cells, and Yet Display Increased Degranulation and Higher Perforin Content. Front Immunol. 2017;8:798.
  • ) Corrigendum: Natural Killer Cells from Patients with Recombinase-Activating Gene and Non-Homologous End Joining Gene Defects Comprise a Higher Frequency of CD56bright NKG2A+++ Cells, and Yet Display Increased Degranulation and Higher Perforin Content. Front Immunol. 2017 Oct 10;8:1244. doi: 10.3389/fimmu.2017.01244. eCollection 2017. PMID: 29042861
  • Massaad MJ, Cangemi B, Al-Herz W, LeFranc G, Freeman A, Baxi S, Keles S, Metin A, Dasouki M, Sobh A, Kanariou M, Al-Sukaiti N, Ozen A, Ochs H, Chatila TA, Manis JP, Geha R. DOCK8 and STAT3 dependent inhibition of IgE isotype switching by TLR9 ligation in human B cells. Clin Immunol. 2017 Oct;183:263-265. doi: 10.1016/j.clim.2017.08.020. Epub 2017 Sep 4. No abstract available. PMID: 28882618
  • Kanariou M, Spanou K, Tantou S. Long-term observational studies of chronic granulomatous disease. Curr Opin Hematol. 2018 Jan;25(1):7-12. doi: 10.1097/MOH.0000000000000396. PMID: 29135572
  • Siahanidou T, Nikaina E, Kontogiorgou C, Tzanoudaki M, Stefanaki K, Skiathitou AV, Petropoulou T, Kanariou M. Autoinflammation with Infantile Enterocolitis Associated with Recurrent Perianal Abscesses. J Clin Immunol. 2019 Apr;39(3):237-240. doi: 10.1007/s10875-019-00611-w. Epub 2019 Mar 12. No abstract available. PMID: 30864118
  • Farmer JR, Foldvari Z, Ujhazi B, De Ravin SS, Chen K, Bleesing JJH, Schuetz C, Al-Herz W, Abraham RS, Joshi AY, Costa-Carvalho BT, Buchbinder D, Booth C, Reiff A, Ferguson PJ, Aghamohammadi A, Abolhassani H, Puck JM, Adeli M, Cancrini C, Palma P, Bertaina A, Locatelli F, Di Matteo G, Geha RS, Kanariou M, Lycopoulou L, Tzanoudaki M, Sleasman JW, Parikh S, Pinero G, Fischer BM, Dbaibo G, Unal E, Patiroglu T, Karakukcu M, Al-Saad KK, Dilley MA, Pai SY, Dutmer CM, Gelfand EW, Geier CB, Eibl MM, Wolf HM, Henderson LA, Hazen MM, Bonfim C, Wolska-Kuśnierz B, Butte MJ, Hernandez JD, Nicholas SK, Stepensky P, Chandrakasan S, Miano M, Westermann-Clark E, Goda V, Kriván G, Holland SM, Fadugba O, Henrickson SE, Ozen A, Karakoc-Aydiner E, Baris S, Kiykim A, Bredius R, Hoeger B, Boztug K, Pashchenko O, Neven B, Moshous D, Villartay JP, Bousfiha AA, Hill HR, Notarangelo LD, Walter JE. Outcomes and Treatment Strategies for Autoimmunity and Hyperinflammation in Patients with RAG Deficiency. J Allergy Clin Immunol Pract. 2019 Mar 12. pii: S2213-2198(19)30260-0. doi: 10.1016/j.jaip.2019.02.038. [Epub ahead of print] PMID: 30877075
  • Dimitriou E, Paschali E, Kanariou M, Michelakakis H. Prevalence of antibodies to ganglioside and Hep 2 in Gaucher, Niemann - Pick type C and Sanfilippo diseases. Mol Genet Metab Rep. 2019 Jun 4;20:100477. doi: 10.1016/j.ymgmr.2019.100477. eCollection 2019 Sep. PMID: 31194046

  Διδακτικό Έργο σε Ειδικευόμενους Παιδιάτρους

  • Μαθήματα σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών:
   - στην Κλινική Παιδιατρική και Νοσηλευτική – Έρευνα
   - στις Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική και στη Λοιμωξιολογία
  • Μαθήματα εντός του Τμήματος Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»
   - Βιβλιογραφική ενημέρωση
   - Συζήτηση ενδιαφερόντων / αδιάγνωστων περιστατικών
   - Εκπαίδευση στην Ανοσολογία των Ειδικευομένων Ιατρών σε Αλλεργιολογία, Αιματολογία, Βιοπαθολογία, Παιδιατρική, Ρευματολογία,)
  • Μαθήματα σε ειδικευόμενους Παιδιάτρους και Βιοπαθολόγους στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος των Τμημάτων Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας των Νοσοκομείων Αττικής

  Ίδρυση του Συλλόγου «Φίλοι Ασθενών με Πρωτοπαθή Ανοσοανεπάρκεια και Κλινικής Ανοσολογίας – «ΑΡΜΟΝΙΑ»

  Καθοριστική ήταν η συμβολή της στην ίδρυση του Συλλόγου «Φίλοι Ασθενών με Πρωτοπαθή Ανοσοανεπάρκεια και Κλινικής Ανοσολογίας – «ΑΡΜΟΝΙΑ» (2006) που σκοπό έχει την ευαισθητοποίηση της ιατρικής κοινότητας, αλλά και των υπηρεσιών υγείας σχετικά με τα νοσήματα του ανοσοποιητικού συστήματος, ώστε οι ασθενείς να έχουν την κατάλληλη αντιμετώπιση – θεραπεία με στόχο καλή ποιότητα ζωής.