Προφιλ ιατρού

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική