Προφιλ ιατρού

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  1. Γενική Κλινική