Προφιλ ιατρού

ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΚΛΗΣ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική
  2. Παιδιατρική