Προφιλ ιατρού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΚΑΛΕΤΡΗ

ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ, ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΙΑΣΩ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
  1. Γενική Κλινική