Προφιλ ιατρού

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΪΑΦΑΣ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ
  1. Μαιευτική - Γυναικολογική
  2. Παιδιατρική