Προφιλ ιατρού

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΪΑΦΑΣ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική
  2. Παιδιατρική