Προφιλ ιατρού

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΪΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ

ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΣΤ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ, ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΙΑΣΩ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
  1. Γενική Κλινική