Προφιλ ιατρού

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΖΕΡΜΙΑΣ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

  1. Γενική Κλινική