Προφιλ ιατρού

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΖΑΝΝΑΤΟΥ

ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΣ

ΕΠΙΣΤ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΑΣ & ΚΑΘ’ ΕΞΙΝ ΑΠΟΒΟΛΩΝ
  1. Γενική Κλινική
  2. Μαιευτική - Γυναικολογική