Προφιλ ιατρού

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ

  1. Γενική Κλινική
  2. Μαιευτική - Γυναικολογική