Προφιλ ιατρού

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΖΑΝΑΚΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική