Προφιλ ιατρού

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική