Προφιλ ιατρού

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική