Προφιλ ιατρού

ΣΑΒΒΑΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
  1. Γενική Κλινική
  2. Μαιευτική - Γυναικολογική
  3. Παιδιατρική