Προφιλ ιατρού

ΠΕΤΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική