Προφιλ ιατρού

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΑΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική